ورود
عضویت
 
با توسعه فناوری اطلاعات هر روز شاهد بکار گیری این فناوری در بخش های مختلف زندگی و جامعه می باشیم. استفاده از فناوری اطلاعات در امور جامعه یکی از راه های کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارائه خدمت در جامعه است.

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به منظور ارائه خدمات بهتر و افزایش بهره وری، اقدام به راه اندازی سامانه خدمات الکترونیکی نموده است.

مراجعه کنندگان محترم از جمله کشاورزان، دامداران، باغداران و دیگر عزیزان میتوانند با استفاده از سامانه خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بدون مراجعه حضوری بسیاری از امور خود را از محل کار و یا منزل انجام و یا پیگیری نمایند.راهنمای استفاده از سامانه خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برای پیگیری درخواست خود لازم است با همان نام کاربری که ثبت نام نموده اید وارد سامانه شده و درخواست خود را پیگیری نمائید.